Praktische informatie – Algemene voorwaarden Yoga enzo

 • Na aanmelding ontvangt deelnemer een e-mail alszijnde bevestiging van inschrijving;
 • Minimaal 7 dagen voor startdatum van cursus/workshop dient cursusgeld betaald te zijn. Wanneer een deelnemer zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Yoga enzo zich het recht de deelnemer van de inschrijvingslijst te halen;
 • Cursuskosten dienen in één keer te worden betaald;
 • Bij verhindering deel te nemen aan een les/workshop graag per e-mail tot 12 uur voorafgaand van les/workshop melden, binnen 12 uur telefonisch/per WhatsApp/sms;
 • Door afwezigheid van deelnemer is restitutie in geen enkel geval mogelijk. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt;
 • Wanneer de mogelijkheid zich voordoet binnen termijn van een yogacursus een gemiste les in te halen, gebeurt dit in overleg met docent. Bij een afmelding dien je aan te geven of je een gemiste les wilt inhalen. In te halen lessen kunnen niet worden overgedragen aan derden;
 • Overige lessen en workshops kunnen niet worden ingehaald;
 • Afmelding binnen 14 dagen voor cursus/workshopaanvang geeft restitutie à 50% van cursuskosten of wordt 50% van cursuskosten in rekening gebracht;
 • Afmelding binnen 3 dagen voor cursusaanvang geeft geen restitutie van cursuskosten en zal het gehele cursusbedrag in rekening worden gebracht;
 • In principe wordt er op feestdagen en vrije dagen van docent geen les gegeven, deze dagen tellen niet als lesdagen;
 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer;
 • Yoga Enzo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer;
 • Yoga Enzo is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les;
 • Je kunt gebruik maken van de yogamatten, dekens en kussens die aanwezig zijn, mits je lichaam schoon is en schone kleding draagt;
 • Bij het betreden van de yogaruimte trek je je schoenen uit bij de voordeur;
 • Neem zelf mee: makkelijk zittende kleding, een badlaken, extra vest, sokken. Het meebrengen van een eigen yogamat dient anti-slip te zijn, zowel de onder als de bovenkant;
 • Het lesprogramma is altijd onder voorbehoud. Bij te weinig deelnemers of bij verhindering van de docent kan een les komen te vervallen, uiteraard word je hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
 • Wanneer een les(sen)/workshop niet doorgaat, vindt bij mogelijkheid andere lesdatum plaats;
 • Yoga enzo behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in cursuskosten, rooster en de algemene voorwaarden;
 • Voor deelname aan lessen/workshops dien je een inschrijfformulier in te vullen, welke in beheer blijft van Yoga Enzo;
 • Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden

Yoga enzo – Carolien Hartman – 06.41.47.35.82 – yogaenzo”at”live.nl