Algemene voorwaarden van Yoga Enzo

Artikel 1 Aanmelding

1.1. De overeenkomst komt tot stand door het aanmelden voor cursus/workshop van Yoga Enzo welke via email of via telefonisch gesprek tot stand is gekomen;
1.2. Na aanmelding ontvangt de deelnemer voor startdatum van cursus/workshop een email als zijnde bevestiging van inschrijving;
1.3. Deelname aan één van de lessen van Yoga Enzo betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden;
1.4. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer;
1.5. Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts;
1.6. Voorafgaand aan een cursus/workshop dien je een inschrijfformulier in te vullen, welke in beheer blijft van Yoga Enzo;

Artikel 2 Betaling

2.1. De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld minimaal 5 werkdagen voorafgaand van start cursus/workshop te hebben overgemaakt op rekening NL 0004 0503 36 ten name van C. Hartman;
2.2. Wanneer een deelnemer zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Yoga Enzo zich het recht de deelnemer van de inschrijflijst te halen;
2.3. Cursusgeld dient in één keer te worden overgemaakt;
2.4. Door afwezigheid van deelnemer is restitutie in geen enkel geval mogelijk. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt;
2.5. Afmelding binnen 10 werkdagen voor de cursus/workshopaanvang geeft 50% van de cursuskosten restitutie of wordt 50% van de cursus/worskhopkosten in rekening gebracht;
2.6. Afmelden binnen 3 werkdagen voor de cursus/workshopaanvang geeft geen restitutie en zal het gehele cursus/workshopbedrag in rekening worden gebracht;


Artikel 3 Feestdagen, vakantie en annulering lessen

3.1. Op feestdagen is Yoga Enzo veelal gesloten.  Dit wordt tijdig gecommuniceerd via de nieuwsbrief en de website. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen binnen de cursusduur worden ingehaald;
3.2. Yoga Enzo behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden en de lestijden, locatie en data ten allen tijden te wijzigen. Je wordt via de nieuwsbrief en de website van wijzingen op de hoogte gehouden;
3.2. Het lesprogramma is altijd onder voorbehoud. Bij een te weinig aantal deelnemers of bij verhindering van docent kan een les komen te vervallen. Uiteraard word je hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer een les niet doorgaat, vindt bij mogelijkheid een andere lesdatum plaats;


Artikel 4 Gemiste lessen

4.1. Bij verhindering deel te nemen aan een les/workshop dient de deelnemer tot 12 uur van te voren per email/whatsapp/sms zich af te melden, binnen 12 uur verloopt afmelding telefonisch/whatsapp/sms;
4.2. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet een gemiste les in te halen binnen het termijn van de yogacursus, dient dit altijd in overleg te gaan met de docent;
4.3. Lessen/workshops kunnen niet worden overgedragen aan derden;


Huisregels Yoga Enzo

  • Kom op tijd. De voordeur is een kwartier voor de les open;
  • Geef blessures of beperkingen hebt (zowel fysiek als geestelijk) door aan de docent;
  • Informeer de docent direct wanneer je zwanger bent;
  • Neem geen waardevolle spullen mee.  Schoenen, jassen, tassen etc. plaats je in de keuken alwaar een schoenenrek is en kapstok;
  • Schoenen trek je bij de voordeur uit en trek je bij de voordeur aan;
  • Als je je mobiele telefoon bij je hebt zet hem dan uit, het trillen van een telefoon kan ook storen;
  • Eten in de yogaruimten is niet toegestaan. Water in een flesje mag wel (hoewel je beter niet kunt drinken tijdens de les). Drink voor en na de les voldoende;

 

 

Privacy Yoga Enzo

Bij Yoga Enzo nemen we de privacy van jouw persoonsgegevens zeer serieus en gaan we er zorgvuldig mee om. Yoga Enzo te Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gegevens: Yoga Enzo
Hoogstraat 68
Vlaardingen
www.yogaenzo.eu
yogaenzo@live.nl
tel: 06 41 47 35 82
KvK: 70023336


Welke gegevens worden verzameld?

Wanneer jij je aanmeldt voor de lessen van Yoga Enzo, via de website het contactformulier invult, aanvragen doet voor een van mijn diensten , zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Yoga Enzo verwerkt alleen de gegevens die je zelf verstrekt.
Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
* Voor- en achternaam/bedrijfsnaam;
* E-mailadres;
* Telefoonnummer;
* Straat en huisnummer;
* Woonplaats;

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

Deze gegevens worden gebruikt om contact te onderhouden over de lessen, aanmeldingen, nieuwe roosters, workshops, het maken van offertes en facturen. Voor het ontvangen van de nieuwsbrief geef je Yoga Enzo  toestemming op het inschrijfformulier.


Persoonsgegevens inzien

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien en deze te wijzigen. Je persoonsgegevens worden serieus genomen bij Yoga Enzo, er worden passende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen. Wanneer je indruk hebt, dat je persoonsgegevens niet goed zijn beveiligd, vraag ik je contact op te nemen.